1. úroveň čtení
je jako jízda
v autoškole

aneb Klíčové je zažít úspěch napoprvé

Vzpomeňte si na jízdy v autoškole. Nastartujete, ale auto vám chcípe na křižovatce, cuká, drhne, při řazení někdy řve, brždění je hodně prudké.  Při prvních jízdách v autě potřebujeme vlídnou podporu trpělivého člověka, ale i vhodné auto s co nejjednodušším ovládáním.

Podobně to je, když se děti učí číst. Dítě sice již identifikuje jednotlivé hlásky, spojuje si konkrétní zvuk písmene s jeho symbolem, ale ještě se mu některá písmenka pletou (zvláště pokud jsou podobné jako třeba p, b, d). Toto propojování tvaru a zvuku je nové, vše trvá delší dobu, dítě se velmi často zasekává, občas čtení drhne, často dítě ještě slova či písmenka hádá.  První čtení od nás – rodičů a pedagogů – vyžaduje velkou podporu.

Nenechte ho v tom!

Důležité je zažít při čtení hned zpočátku úspěch.  První samostatně přečtená knížka... To je věc! Pocit, který dítě zažije, když samo přečtu celou knihu, to je obrovská radost a uspokojení. Je to vnitřní radost. Není třeba nikomu tleskat, ani nikoho chválit šikulkou.  Jde o vnitřní prožitek toho, že jsem to zvládl/dokázal sám, dočetl celé do konce.

Chceme, aby je první knížky byly tak jednoduché, aby je děti zvládly a motivovaly je k dalšímu pokročilejšímu čtení. Proto vhodně zvolená slova, délka vět, rytmus, velikost písmen i rozestupů mezi nimi mají obrovskou hodnotu.

Méně je více

Možná se vám bude zdát, že v knížkách první úrovně je málo textu. Máte pravdu, pro dospělé oko ano.  Ne však pro oči dítěte. Ty vidí první slova skládající se z písmen jako velkou výzvu:

 • Odkud, že to vlastně čtu? Zleva? Zprava? Kde je vůbec vlevo? A kde je vpravo?
 • Jaké že je to písmenko?
 • Jaký zvuk je k němu třeba přiřadit?
 • Jak jednotlivé zvuky spojit?  
 • Když je spojím, udržím je chvilku v hlavě než bude konec slova, nebo je zapomenu a musím začít číst celé slovo od začátku?
 • Prosím hlavně žádný zmatek hned na začátku. Ať se všechny písmenka čtou ideálně tak, jak je vidíme (lev vs. lef).
 • Co jsem to přečetl? Mám zkušenost se kterou si přečtené mohu spojit?

Proto je málo slov na stránce náš záměr.

Proto je text zpravidla nejprve na jeden řádek.

Proto je na druhé stránce velká podpora v konkrétním obrázku/fotografii. Dítě si samo může zkontrolovat, že přečetlo slovo správně. Nepotřebuje dospělého, aby ho kontroloval. Je to cesta k nezávislému a samostatnému čtení. 

Na co jsme se zaměřili při tvorbě knížek?

 • Dali jsme si záležet na fontu. Písmo jsme vybrali tak, aby každé písmenko mělo svůj jasný a nezaměnitelný tvar. Například, ale v něm malé lvelké I nebyly zaměnitelné, jako to třeba vidíte hned v tomto textu.
 • Jednotlivá písmenka jsou dostatečně velká. Je mezi nimi zvolen vhodný rozestup tak, aby si dítě mohlo ukazovat prstem. Čím vyšší úroveň, tím menší písmena i rozestupy.
 • Písmeno Ch je pro děti trochu oříšek. Zde jsme naopak rozestup mezi písmenky c a h poněkud stáhli, aby dojem jednoho písmene byl zřejmý.
 • Pečlivě jsme vybírali vazbu. Naše plastová kroužková vazba je ideální pro první čtenáře. Listy se velmi dobře otáčí a plastová spirála je bezpečná pro nejmenší čtenáře (nemohou se zranit o kovový drát).
 • Stránky knihy jsou tvrdší a dobře se jimi listuje.
 • Text je stále na stejném místě. Kolem textu je záměrně čisté pozadí, aby pomáhalo dětem se soustředit jen na čtení a nic jiného je nerozptylovalo.
 • Stránek na čtení je tak akorát, aby knížku v dané úrovni děti zvládly samostatně přečíst od začátku až do konce.
 • Slova jsou pečlivě vybraná. V první úrovni jsou to slova, která se píšou, stejně jako se čtou. Jsou to slova dětem dobře známá nebo často používaná.
 • Textem mohou být jednotlivá slova, jednoduchá slovní spojení nebo krátká věta.

Pro které dítě je 1. úroveň čtení vhodná?

 • Většinou je to dítě předškolního věku 3-6 let
 •  Začíná si vybírat materiály ke čtení (knížky, časopisy...), má své oblíbené.
 • Rozezná napsané své jméno.
 • Poslouchá četbu a reaguje na ni.
 • Komentuje ilustrace nebo fotografie v knihách.
 • Podle ilustrací nebo fotografií dokáže vyprávět příběh.
 • Projevuje touhu po čtení.
 • Postupně si osvojuje znalost většiny písmenek naší abecedy (grafických symbolů) a přiřazuje k nim správně jednotlivé zvuky. Symbol A + zvuk A.
 • Rozpozná dobře a snadno počáteční hlásku ve slovech, postupně rozpoznává i hlásky na konci a uprostřed slov.

Proč to děláme?

Pozitivní zážitky, malé úspěchy při učení zvyšují motivaci se učit. Na začátku se nám vyplatí poskytnout dětem velkou podporu. Díky ní budou velmi brzy samostatné a nezávislé ve čtení. Otevřou se jim dveře do nového kouzelného světa objevů a dobrodružství.

Naše knížky jsou konkrétní pomocí dětem, aby tento pozitivní start při čtení zažily.  Aby je čtení bavilo, a moc nedrhlo.

Jsou připraveny a promyšleny na základě:

 • našich osobních zkušeností s dětmi ze školek a škol (máme i zkušenosti s vlastními dětmi)
 • využíváme moderních poznatků z neurologie o fungování našeho mozku a učení
 • využíváme poznatků z vývojové psychologie (jazykový vývoj, emoční vývoj, podpora rozvoje vůle, potřeby dětí apod.)

Děti samy nám postupně ukázaly, jaké knihy potřebují. 

Vyzkoušejte je s dětmi u vás doma, ve školce či škole. A dejte nám vědět, jak se vám to s nimi daří.