Jak vybrat tu správnou knížku?

S tématem je to jasné. Vyberte knihy na téma, o které dítě jeví zájem.
Naše knížky jsou dozdělené do čtyř úrovní obtížnosti.
Jak se v nich vyznat? Jak otipovat, která úroveň je pro vaše dítě vhodná?
Výběru se vyplatí věnovat pozornost.
Když je pročtete všechny, pochopíte princip celého procesu.

Pojďme se na to společně podívat.

Pro které dítě je 1. úroveň čtení vhodná?

 • Většinou je to dítě předškolního věku 3-6 let
 • Začíná si vybírat materiály ke čtení (knížky, časopisy...), má své oblíbené.
 • Rozezná napsané své jméno.
 • Poslouchá četbu a reaguje na ni.
 • Komentuje ilustrace nebo fotografie v knihách.
 • Podle ilustrací nebo fotografií dokáže vyprávět příběh.
 • Projevuje touhu po čtení.
 • Postupně si osvojuje znalost většiny písmenek naší abecedy (grafických symbolů) a přiřazuje k nim správně jednotlivé zvuky. Symbol A + zvuk A.
 • Rozpozná dobře a snadno počáteční hlásku ve slovech, postupně rozpoznává i hlásky na konci a uprostřed slov.
 • 1. úroveň čtení je jako jízda v autoškole
  aneb
  Klíčové je zažít úspěch napoprvé
  Vzpomeňte si na jízdy v autoškole. Nastartujete, ale auto vám chcípe na křižovatce, cuká, drhne, při řazení někdy řve, brždění je hodně prudké.  Při prvních jízdách v autě potřebujeme vlídnou podporu trpělivého člověka, ale i vhodné auto s co nejjednodušším ovládáním...

Jaké je dítě/čtenář ve druhé úrovni?

 • Stále ještě potřebuje ovládnout techniku čtení.
 • Čte knížky s jednoduchým opakováním či repeticí v textu.
 • Začíná číst samostatně po kratší dobu (5-10 minut).
 • Začíná číst to, co sám napsal.
 • Spoléhá se při porozumění nejen na slova, ale také na ilustrace.
 • Často používá prst-text-hlas. Prst dítěti pomáhá při orientaci v textu.
 • Zrakově rozpoznává jednoduchá a krátká slova, se kterými má opakovanou zkušenost.
 • Roste povědomí o slabikách, rýmech a dalších zvukových segmentech.
 • V textu začíná smysluplně předvídat.
 • Pod vedením se řídí jednoduchými písemnými pokyny.
 • Převypráví začátek, prostředek a konec příběhu.
 • V případě chyby při čtení se začíná opravovat.
 • Zná dobře celou abecedu a orientuje se v ní.
 • Postupně si dokáže poradit i se slovy, která se jinak čtou a jinak píšou. Díky opakovaným zkušenostem se skupinami slov obsahující au, ou, ch, bě, pě, vě, mě, di, ti, ni a dy, ty, ny si osvojuje i tyto výzvy při čtení.
 • Přečte si i popisek obrázku apod.
 • 2. úroveň čtení je jako hodiny v tanečních
  aneb
  Klíčové je naladit se na rytmus
  Možná se vám vybaví hodiny tanečních – snaha zkoordinovat celé své tělo, do toho vnímat rytmus hrající hudby, odkoukat základní kroky a pak je alespoň trochu správně vydupat do rytmu. Jde o ovládnutí základní techniky tance.  Základní krok valčíku, základní krok polky, cha-chy, samby, rumby… V této fázi tanečníkům zdaleka nejde o eleganci, ladnost pohybu, ale o ovládnutí základů různých tanců. Jakmile jednu hodinu či dvě člověk prošvihne, jako by mu ujel vlak. Ostatní tanečníci se zdají o mílový krok napřed a je obtížné je dohnat. Takové podobné "taneční hodiny" zažívají čtenáři druhé úrovně. Rytmus a opakování je pro ně klíčové...

Kdo je čtenář třetí úrovně?

 • Čte samostatně (10 minut a více).
 • Samostatně si vybírá materiály ke čtení.
 • Začíná plynule číst nahlas (vymanil se z ovládnutí techniky jako takové, a nyní se více soustředí na obsah čteného textu). Také čtení jako takové je stále ladnější a plynulejší.
 • Čte tiše stále delší a delší dobu (15 a více minut).
 • Čte s porozuměním – tj. dokáže se řídit písemnými pokyny. Vhodné pro tuto úroveň čtení jsou knížky typu návodů/úkolů – přečtu si, porozumím sdělení čteného a udělám nebo propojím s vlastní zkušeností.
 • Pokud narazí na neznámé slovo, snaží se odhalit jeho význam.
  V textu může být bohatší slovní zásoba. Slovní zásobu si rozšiřuje i díky kontextu.  
 • Potřeba určitého rytmu se vytrácí.
 • Kontrola textu s obrázkem není tak stěžejní. Ilustrace je spíše doprovodná. 
 • 3. úroveň čtení je jako lyžování
  aneb
  Klíčová je koordinace
  Když si čtení připodobníme k dovednosti lyžování na sjezdovkách, pak jsme se právě naučili nastoupit na vlek, nahoře na kopci z něj zavčasu vystoupit bez ohrožení druhých a nyní si můžeme vybrat svou cestu dolů z kopce.  Výběr cesty i styl jízdy je na nás. Děláme obloučky, už ne tak jak to „chce“ kopec nebo naše lyže, ale máme techniku lyžování a ovládání lyží v nohách. Zatáčíme, kdy potřebujeme. Zrychlíme a přibrzdíme, když je třeba. Zastavíme tam, kde se rozhodneme. Užíváme si jízdu z kopce a máme radost z rychosti.  Zkoušíme různé způsoby, hledáme různé cesty, zdokonalujeme svou ladnost a eleganci v pohybu. Někdy si dovolíme i riskovat. Neznamená to, že nás na kopci již nic nepřekvapí, ale občasné setkání s nějakou překážkou nás už nerozhází.

Kdo je čtenář 4. úrovně?

 • Rozšiřuje si znalost různých žánrů. Zvládá číst delší obsahově náročnější texty i delší souvětí.
 • Při hlasitém čtení postupně využívá výraz – přidává se k obsahu.
 • Vědomě chce/je schopen získávat informace z textu.
 • Pod vedením je schopen vyhledávat a třídit získané informace.
 • Samostatně se řídí pokyny i o více krocích.
 • Zapojuje představivost a rozšiřuje své vlastní zkušenosti o zkušenosti druhých.
 • Dovede nacházet spojitosti (různé pohledy na věc, různé knihy). Spojuje si nové informace s těmi, které zná.
 • Zdůvodňuje své myšlenky, názory.  Dovede nesouhlasit s tím, co čte.
  Dovede ze čteného udělat výtah. Ví, o čem přečtené bylo a co nového se dozvěděl.
 • Nevadí mu nepředvídatelnost textu.
 • Mnohem více reaguje na text.
 • Nemá problém, pokud text či obrázek přímo s texty nekorespondují, pokud má s tématem konkrétní zkušenost.
 • Důležité je, aby přečtené podporovalo jeho schopnost uvažovaní, přemýšlení a představovaní si.
 • 4. úroveň čtení je jako let do vesmíru
  aneb
  Klíčová je fascinace neznámým
  Pro tuto úroveň je důležitá pestrost. Čtenáři v této úrovni potřebují různé čtenářské zkušenosti – setkání se s prózou, poezií, s různými žánry i formami textů. Neméně důležitá je i pestrost předkládaných témat, nových úhlů pohledu na svět. Rozšiřování dosavadní perspektivy. Nyní je čtení o umění podívat se na svět i jinýma očima. Čím pestřejší a bohatší zkušenosti děti v této fázi budou mít, tím lépe. Zároveň více a více vnímají i různá seskupení, členění a organizaci textu. Nedělá jim už žádný problém, když se texty objeví v různých podobách, v různých stylech a na různých místech na stránce. Dobře a rychle se ve čteném zorientují. Mnohem více si v této fázi zvědomují také větnou stavbu a gramatiku. Soustředí se na využití obsahu.

Materiály pro rozvoj jazyka

Věnujeme se také přípravě materiálů pro děti, které ještě nečtou.
V nabídce máme karty pro rozvoj slovní zásoby, zrakové rozlišování nebo první seznámení s písmenky.
Tyto materiály nabízíme převážně ke stažení v PDF. Vytisknete a zaleminujete si je sami. Návod k práci s materiálem je vždy přiložen.