2. úroveň čtení
je jako hodiny
v tanečních

aneb Klíčové je naladit se na rytmus

A raz, dva, tři... dva dva tři...

Možná se vám vybaví hodiny tanečních – snaha zkoordinovat celé své tělo, do toho vnímat rytmus hrající hudby, odkoukat základní kroky a pak je alespoň trochu správně vydupat do rytmu. Jde o ovládnutí základní techniky tance.  Základní krok valčíku, základní krok polky, cha-chy, samby, rumby… V této fázi tanečníkům zdaleka nejde o eleganci, ladnost pohybu, ale o ovládnutí základů různých tanců. Jakmile jednu hodinu či dvě člověk prošvihne, jako by mu ujel vlak. Ostatní tanečníci se zdají o mílový krok napřed a je obtížné je dohnat.

Takové podobné "taneční hodiny" zažívají čtenáři druhé úrovně. Rytmus a opakování je pro ně klíčové. V tanečních se nejprve učíme základní krok – v našich knížkách druhé úrovně, najdete na každé stránce také jakýsi základní krok – určitý „rytmus.“  Každá knížka má jiný rytmus, stejně jako každý tanec má svůj specifický základní krok. Ale všechny knížky této úrovně určitý rytmus mají. Někde se opakuje jen jedno slovo, jinde je to celá fráze nebo celá věta. Ta je rytmem. Udává celé knížce určitou dynamiku. Je pro začínajícího čtenáře jistotou, základním krokem v tanci písmenek.  Posiluje v dítěti důvěru v sebe sama a v nově si budující dovednost čtení. Jóó, to se opakuje, to zvládnu!

Nuda není na místě!

Základní rytmus v knížkách je ale zároveň i něčím obohacen, aby nezačal dítě nudit. Na každé stránce čtenář nachází i něco nového. V tanci máme otočky, výměny partnerů, změnu směru.. V knížkách druhé úrovně je tomu obdobně. K rytmu a jistotě se přidává obměna – nový text. Tuto obměnu si dítě může spolehlivě ověřit na vedlejší stránce odpovídajícím obrázkem či fotografií. Text a obrázek spolu stále korespondují jedna k jedné.   

Co se děje uvnitř?

Druhá úroveň čtení – stejně jako ta první – je hodně o tom, co je při čtení odehrává uvnitř v dítěti. Stále ještě jde o techniku čtení, identifikaci jednotlivých písmenek, nových spojení zvuků a symbolů, zdolávání stále nových obtíží a překážek při čtení (delší slova, slova kde je hodně souhlásek za sebou, slova která se jinak čtou a jinak píšou), jde také o trénink vůle a dokončování, nevzdání se při první obtíži ve čtení. Vyděržaj, pioněr!

Textu je proto tak akorát, aby ho začínající čtenář zvládl dokončit. Vidět před sebou zvládnutelný konec  – nejen konec knihy – má pro dítě obrovský význam. Stejně jako to, že CELOU knihu opravdu dočte až do konce. To při čtení knihy typu slabikáře nebo encyklopedie nezažije. Tam pořád obrovský kus zbývá na příště. Mnoho stránek textu působí na dítě zahlcujícím dojmem. To nezvládnu, to nedokážu. Je toho moc moc moc.

Jaké je dítě/čtenář ve druhé úrovni?

 • Stále ještě potřebuje ovládnout techniku čtení.
 • Čte knížky s jednoduchým opakováním či repeticí v textu.
 • Začíná číst samostatně po kratší dobu (5-10 minut).
 • Začíná číst to, co sám napsal.
 • Spoléhá se při porozumění nejen na slova, ale také na ilustrace.
 • Často používá prst-text-hlas. Prst dítěti pomáhá při orientaci v textu.
 • Zrakově rozpoznává jednoduchá a krátká slova, se kterými má opakovanou zkušenost.
 • Roste povědomí o slabikách, rýmech a dalších zvukových segmentech.
 • V textu začíná smysluplně předvídat.
 • Pod vedením se řídí jednoduchými písemnými pokyny.
 • Převypráví začátek, prostředek a konec příběhu.
 • V případě chyby při čtení se začíná opravovat.
 • Zná dobře celou abecedu a orientuje se v ní.
 • Postupně si dokáže poradit i se slovy, která se jinak čtou a jinak píšou. Díky opakovaným zkušenostem se skupinami slov obsahující au, ou, ch, bě, pě, vě, mě, di, ti, nidy, ty, ny si osvojuje i tyto výzvy při čtení.
 • Přečte si i popisek obrázku apod.

Pokud je tohle na vaše dítě ještě příliš náročné, mrkněte se na popis první úrovně.

Vztah ke čtení

V této fázi se buduje vztah ke čtení jako takovému. Stejně jako u tance buď se do čtení zamilujete nebo ho nenávidíte.

Zažívá dítě při čtení doma (ve školce, škole) opakovaně tlak, napětí nebo jde o naopak o „užívání si“, potěšení z rytmu a postupný přechod k ladnosti a plynutí?

Potěšení z četby a rozvinutí vnitřní potřeby čtení – to je naším cílem u čtenářů v této vývojové fázi. Není cílem, aby děti četly z donucení, pod tlakem či hrozbou autorit. Chceme podpořit čtení z vlastního zájmu.

Tak hurá do toho!

Na co jsme se zaměřili při tvorbě knížek?

 • Dali jsme si záležet na fontu. Písmo jsme vybrali tak, aby každé písmenko mělo svůj jasný a nezaměnitelný tvar. Například, ale v něm malé l a velké I nebyly zaměnitelné, jako to třeba vidíte hned v tomto textu.
 • Jednotlivá písmenka jsou dostatečně velká. Je mezi nimi zvolen vhodný rozestup tak, aby si dítě mohlo ukazovat prstem. Čím vyšší úroveň, tím menší písmena i rozestupy.
 • Písmeno Ch je pro děti trochu oříšek. Zde jsme naopak rozestup mezi písmenky ch poněkud stáhli, aby dojem jednoho písmene byl zřejmý.
 • Pečlivě jsme vybírali vazbu. Naše plastová kroužková vazba je ideální pro první čtenáře. Listy se velmi dobře otáčí a plastová spirála je bezpečná pro nejmenší čtenáře (nemohou se zranit o kovový drát).
 • Stránky knihy jsou tvrdší a dobře se jimi listuje.
 • Text je stále na stejném místě. Kolem textu je záměrně čisté pozadí, aby pomáhalo dětem se soustředit jen na čtení a nic jiného je nerozptylovalo.
 • Stránek na čtení je tak akorát, aby knížku v dané úrovni děti zvládly samostatně přečíst od začátku až do konce.
 • Slova jsou pečlivě vybraná. Úroveň obtížnosti se postupně zvyšuje.