4. úroveň čtení
je jako let
do vesmíru

aneb Klíčová je fascinace neznámým

Fascinující jako vesmír a pohled na hvězdy

Pro tuto úroveň je důležitá pestrost. Čtenáři v této úrovni potřebují různé čtenářské zkušenosti – setkání se s prózou, poezií, s různými žánry i formami textů. Neméně důležitá je i pestrost předkládaných témat, nových úhlů pohledu na svět. Rozšiřování dosavadní perspektivy.

Nyní je čtení o umění podívat se na svět i jinýma očima. Čím pestřejší a bohatší zkušenosti děti v této fázi budou mít, tím lépe. Zároveň více a více vnímají i různá seskupení, členění a organizaci textu. Nedělá jim už žádný problém, když se texty objeví v různých podobách, v různých stylech a na různých místech na stránce. Dobře a rychle se ve čteném zorientují. Mnohem více si v této fázi zvědomují také větnou stavbu a gramatiku. Soustředí se na využití obsahu.

Jen počkej, najdu si tě!

Čtenáři jsou nyní připraveni na setkání s prvními odbornějšími texty. Cílem je, nezaleknout se jich. Pokud jsou napsány srozumitelně a s porozuměním toho, že dítě přechází z konkrétního zkušeností jeho světa více a více k abstraktnímu uvažování, rozšíří dětem dosavadní možnosti.  Čtení se stane postupně stéle více nástrojem k učení se nebo dozvídání se nových informací o našem světě.  Vyhledanou informaci v textu budou děti postupně schopné dále tvořivě využít.

Představit si nepředstavitelné

Díky setkání s novými styly a typy textů rozšiřují děti své dosavadní zkušenosti a tím je přirozeně podněcována i jejich schopnost imaginace.  Schopnost představit si dosud nepoznané a dosud nezažité. Představit si, že se dá dělat něco, s čím se doposud nikdy nesetkaly, co nikdy nezažily. Cílem je, dokázat se při čtení i pořádně zasnít. A možná se i na chvíli přenést i do docela jiného světa. Nebo do kůže někoho druhého.  Představit si do té chvíle nepředstavitelné. Schopnost imaginace stále ještě stojí na konkrétních reálných zkušenostech, které během svých prvních let dítě prožilo, ale ty se postupně rozšiřují díky čtení o nové a nové zážitky. Otevírá se celý vesmír.  Stačí jen nasednout do vesmírné lodě a vydat se tam, kde nás to zajímá. Ale i zůstat nohama pevně na zemi a nehnout se je úplně fajn. Důležité je vědět, zda se chci vydat dál nebo zda chci někde zůstat po nějakou dobu stát.

Kdo je čtenář 4. úrovně?

 • Rozšiřuje si znalost různých žánrů. Zvládá číst delší obsahově náročnější texty i delší souvětí.
 • Při hlasitém čtení postupně využívá výraz – přidává se k obsahu.
 • Vědomě chce/je schopen získávat informace z textu.
 • Pod vedením je schopen vyhledávat a třídit získané informace.
 • Samostatně se řídí pokyny i o více krocích.
 • Zapojuje představivost a rozšiřuje své vlastní zkušenosti o zkušenosti druhých.
 • Dovede nacházet spojitosti (různé pohledy na věc, různé knihy). Spojuje si nové informace s těmi, které zná.
 • Zdůvodňuje své myšlenky, názory.  Dovede nesouhlasit s tím, co čte.
 • Dovede ze čteného udělat výtah. Ví, o čem přečtené bylo a co nového se dozvěděl.
 • Nevadí mu nepředvídatelnost textu.
 • Mnohem více reaguje na text.
 • Nemá problém, pokud text či obrázek přímo s texty nekorespondují, pokud má s tématem konkrétní zkušenost.
 • Důležité je, aby přečtené podporovalo jeho schopnost uvažovaní, přemýšlení a představovaní si.

Pokud je tohle na vaše dítě ještě příliš náročné, mrkněte se na popis první, druhé nebo třetí úrovně.

Na co jsme se zaměřili při tvorbě knížek?

 • Dali jsme si záležet na fontu. Písmo jsme vybrali tak, aby každé písmenko mělo svůj jasný a nezaměnitelný tvar. Například, ale v něm malé l a velké I nebyly zaměnitelné, jako to třeba vidíte hned v tomto textu.
 • Jednotlivá písmenka jsou dostatečně velká. Je mezi nimi zvolen vhodný rozestup tak, aby si dítě mohlo ukazovat prstem. Čím vyšší úroveň, tím menší písmena i rozestupy.
 • Písmeno Ch je pro děti trochu oříšek. Zde jsme naopak rozestup mezi písmenky ch poněkud stáhli, aby dojem jednoho písmene byl zřejmý.
 • Pečlivě jsme vybírali vazbu. Naše plastová kroužková vazba je ideální pro první čtenáře. Listy se velmi dobře otáčí a plastová spirála je bezpečná pro nejmenší čtenáře (nemohou se zranit o kovový drát).
 • Stránky knihy jsou tvrdší a dobře se jimi listuje.
 • Text je stále na stejném místě. Kolem textu je záměrně čisté pozadí, aby pomáhalo dětem se soustředit jen na čtení a nic jiného je nerozptylovalo.
 • Stránek na čtení je tak akorát, aby knížku v dané úrovni děti zvládly samostatně přečíst od začátku až do konce.
 • Slova jsou pečlivě vybraná. Úroveň obtížnosti se postupně zvyšuje.