Trojsložkové karty

Jak už název napovídá – troj- (nebo tří-) složkové karty mají tři části.
V podstatě je jedná o dvě totožné karty s obrázkem a slovem.

 1. kartu rozstříhneme na dvě části – obrázek zvlášť a slovo zvlášť
 2. necháme vcelku (to bude kontrolní karta)

Sada má vždy společné téma – kategorii (lze označit nadřazeným slovem).

Karty obsahují slovní zásobu se zohledněním správného odborného názvosloví.

Použití pomůcky (co je cílem):
 • obohacení slovní zásoby
 • pojmenování kategorie slov (nadřazené pojmy)
 • trénink zrakového rozlišování
 • procvičování čtení slov
Vhodný věk dítěte:
 • od chvíle, kdy začíná číst (cca 4 a půl roku)
Práce s materiálem:

U dětí v předškolním věku je cílem správné čtení slov s porozuměním.

Seznámíme dítě se slovní zásobou s pomocí jednotlivých karet, kde jsou obrázky. Slova, které dítě ještě nezná mu pomůžeme osvojit technikou třístupňové lekce. Ve chvíli, kdy dítě dokáže pojmenovat všechny obrázky (zná všechna slova), se může pustit do čtení samotných slov.

 1. Vyndáme a rozložíme jednotlivé karty s obrázky (zpravidla 2 sloupce).
 2. Vyndáme kartičky se slovy. Dítě postupně čte jednotlivá slova a přiřazuje je k vhodným obrázkům.
 3. Po přiřazení všech slov zkontroluje své čtení porovnáním s kontrolními kartami.
 4. Vedeme dítě k přemýšlení. Napadá tě něco, co na obrázcích není a dalo by se do skupiny přidat?
 5. Rozhovor s dítětem k tématu.
 6. Můžeme nabídnout opakování.
 7. Úklid karet.
TIP

Sadu lze rozdělit na menší části, aby se dítě slovní zásobu učilo postupně Zohledníme také čtenářské dovednosti – začít těmi nejjednoduššími slovy, aby dítě zažilo úspěch (nejjednodušší slova se čtou tak jak se píšou – banán, grep...)

U dětí školního věku, které umí číst, je cílem seznámení se všemi pojmy:

Zopakujte slovní zásobu s pomocí karet se samotnými obrázky – pokud dítě pojmenování nezná, vyhledá kontrolní kartu a pojem si přečte.

 1. Jak se naučit všechny pojmy?
 2. Dítě rozloží kontrolní karty (slovo + obrázek) a přečte všechna slova.
 3. Rozloží si sadu karat jen s obrázky.
 4. Vezme si kartičky se slovy. Přečte si postupně jednotlivé kartičky se slovy.
 5. Přiřadí.  
 6. Přiřazení zkontroluje na kontrolních kartách.
 7. Úklid: sebere slova, sebere obrázky, sesbírá kontrolní karty.
 8. V případě zájmu promíchá kartičky se slovy a opakuje.