Jak probíhá rozvoj jazyka od narození do 24 měsíců

28.4. 2021Petra Líbová
Děti od narození do šesti let věku si osvojují mateřský jazyk. Osvojí si ale i jakékoli další jazyky, se kterými se setkají ve svém každodenním životě. V předškolním věku jsou schopné naučit se psát a číst – čistě díky své vlastní motivaci a zájmu. Vpřed je žene přirozená životní síla, která jim velí stát se součástí komunity, do které se narodily.

Maria Montessori a současná neurologie mluví o o senzitivním období pro rozvoj jazyka, kdy děti disponují „plasticitou mozku“. Ta jim umožňuje učit se vše, kam se upře jejich zájem. A to zcela bez námahy a s radostí.

Dnes se budeme věnovat období do 3 let věku. Popíšeme si jednotlivá období rozvoje jazyka.

Předjazyková (prelingvistická) fáze – od narození zhruba do 1 roku

Od narození do 3 měsíců

Začátek rozvoje jazyka je pro všechny děti na celém světě univezální. V prelingvistické fázi (před vyslovením prvních skutečných slov) děťátko zajímá zejména tón hlasu a sleduje pohyb úst maminky. Hlas matky je pro ně opěrným bodem, protože ho zná už z prenatálního vývoje. Do 3 měsíců věku je dítě doslova přitahováno lidským hlasem – otáčí se směrem, odkud vychází a pozorně sleduje pohyby mluvidel – vstřebává nejmenší detaily. Miluje melodii, rytmus jazyka a zpěv. Vlastní rozvoj jazyka v tomto věku podporuje sání a polykání. Začíná broukat, tzv. vokalizuje samohlásky.

4.–7. měsíc

Dítě brouká a žvatlá – pokouší se o první slabiky. Experimentuje se zvuky, procvičuje hlasivky. Postupně začne tvořit souhlásky a začne vyslovovat slabiky BA, TA, MA… V tomto období je klíčové zrcadlení. Opakování zvuků, které dítě objevilo. Tato fáze je většinou doprovázena obrovskou radostí dítěte až výskáním. Sdílená radost je dvojnásobná radost. Kromě zvuků, které objevilo dítě, je vhodné nabízet mu i jiné zvuky, zejména ty, které používáme v našem jazyce. Také je vhodné pojmenovávat věci, které dítě vidí nebo drží v rukou. Dítě potřebuje naši zpětnou vazbu – oční kontakt a opakování. Opakujeme po dítěti jím vyslovená slova a zvuky o něco vyšším hlasem, než obvykle mluvíme.

8.–10. měsíc

Děti se pokoušejí vyslovit konkrétní slova, ale díky nezralosti mluvidel se jim to často daří jinak, než nám dospělým. Příroda nás rodiče vybavila velkou touhou a schopností vlastnímu dítěti porozumět, a proto budete jistě vědět, co se snaží říct. Potřebuje, abyste po něm slova opakovali, ale správně, aby slyšelo správné zvuky. Nejedná se o opravování v pravém slova smyslu.

10.–12. měsíc

Děti potřebují opakovat slova, která slyší, proto stále dokola opakují a tím procvičují hlasivky i mluvidla. V tomto období si začnou uvědomovat, že jím vyslovená slova mají význam, ukazují a gestikulují. Umí například „udělat pa pa“.

Jazyková (lingvistická) fáze – od 12 měsíců

Fáze, kdy už dítě vyslovuje zřetelná slova – většinou kolem jednoho roku věku.

12.–18. měsíc

Díky zkušenostem již dítě načerpalo základní slovní zásobu. V tomto období dbáme hlavně na správnou výslovnost slov (naši vlastní, kterou dítě vnímá jako model) a nabízíme „správný“ jazyk. Tedy modelujeme to, jak chceme, aby se dítě vyjadřovalo i způsob komunikace.

Kolem 18. měsíce si dítě uvědomí, že vše okolo má své jméno. Začne také používat tzv. telegrafický jazyk, kdy jedno slovo zastupuje celou frázi nebo příběh.

18.–24. měsíc

V tomto období přichází fáze, které říkáme Exploze slov. Jakmile se dítě naučí 50 slov, najednou se tempo výrazně zrychlí a dítě se učí až 10 nových slov denně. Je to úplný hlad po slovech. Dítě začíná používat fráze až o třech slovech a také slovesné časy. Mluví o sobě ve 3. osobě. Ve 2 letech věku nastává období, kdy dítě začne používat záporku NE! Uvědomí si vlastní individualitu, že je oddělené od matky a že je samostatným jedincem. Začne o sobě mluvit v 1. osobě JÁ. Někdy my dospělí máme tendenci po dítěti opakovat a mluvíme o něm ve třetí osobě… dítě ale potřebuje model, který mu dáváme tím, že mluvíme gramaticky správným jazykem.

a dál?

Do cca 2,5 roku věku dítěte je jeho jazyk téměř kompletní.

Každé dítě má svou vlastní cestu a způsob i dobu, ve které se pokroky dějí, ale každé (zdravé) začne mluvit ve větách a vyprávět příběhy.

Jaká je role nás dospělých?

O tom se zas dozvíte v některém z dalších článků 🙂