Málo. Maloučko. Ale včas!

25.1. 2022Dita Dlouhá

Naše knížky pro všechny začínající čtenáře mají, zvláště v 1. úrovni, opravdu málo textu. Je to záměr. Nejen záměr! Je to nutnost. Je to potřeba.

Vycházíme z Montessori praxe, kde je důraz kladen na proces, na postupné osvojování si určité dovednosti krok za krokem, na všímavost k tomu, co se daří i na to, co je třeba podpořit.

Důraz je kladen také na dokončení aktivity. Proto postupujeme obdobně také u dovednosti čtení.

Vytvořili jsme systém čtyř úrovní knížek a pečlivě do nich vybíráme vhodná slova. Už v první úrovni a v první fázi čtení chceme, aby děti svou první knížku zvládly dočíst. Celou.

Proč?

  • Aby zažily úspěch.
  • Aby jejich oči svítily: Hurá, dokážu to!
  • Aby jejich vnitřní motivace rostla.
  • Aby jejich chuť číst rostla.

Proto!

Proto vybíráme písmenka, která se stejně čtou jako se píšou. Postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu. Krok za krokem. Podporujeme vnitřní motivaci.

Proto je množství stran i textu tak akorát. Podporujeme tím dokončování.

Proto je text v první úrovni stále na stejném místě. Tím podporujeme orientaci.

Proto text izolujeme – umisťujeme ho na bílé pozadí. Začínající čtenáře nic nerozptyluje a neruší. Podporujeme zaměřenou pozornost a soustředění.

Proto mají písmena velikost tak akorát. Podporujeme zrakové rozlišování.

Proto chceme, aby se knížka dobře držela a aby se nezavírala. Má proto ve hřbetu plastovou spirálu. Podporujeme úspěch v manipulaci s knihou.

Proto mají naše knížky kontrolu. Obrázek vedle na stránce. Dítě samo může vyhodnotit, zda přečetlo text správně. Nepotřebuje „vnější kontrolu.“ Podporujeme sebekontrolu a sebeřízení.

Včas?

Včas znamená být připraven na chvíli, kdy dítě projeví zájem o čtení. A je jedno, jestli je zrovna pondělí, středa nebo neděle. Jestli je dítě doma nebo ve školce. Jestli mu jsou tři, čtyři nebo pět.

Včas znamená být na příjmu, reagovat na dítě a jeho nově se probouzející zájem o právě se probouzející dovednost čtení!

Jak?  Třeba správnou knížkou.