Jaké jsou naše knížky? Aneb úvod a 1. úroveň

Z naší pedagogické praxe víme, že děti se samy ze svého zájmu seznamují s písmeny už mezi 3. a 6. rokem věku. Zní to jako z Montessori? Máte pravdu naše vzdělání i praxe je pevně spjatá s Montessori pedagogikou.

Pokud má dítě prostředí (hlavně dospělé – rodiče, pedagogy) připravené tak, aby podpořilo jeho vrozený potenciál a probouzelo zájem o svět kolem nás, dovolovalo dělat vlastní reálné zkušenosti a respektovalo tempo a způsob jeho rozvoje, začne se zájem o písmena probouzet už v předškolním věku. Nejen o písmena, ale také třeba matematiku nebo zkoumání toho, jak okolní svět funguje.

Nadšeně poznávají tvary písmen a zvuky hlásek, brzy sluchem rozpoznají polohu písmene ve slově a když poznají už téměř všechna písmena zrakem i sluchem a začnou je spojovat, začínají číst. A ještě k tomu všemu potřebují zažívat ve svých pokusech úspěch. Aby se jím podpořila jejich vnitřní motivace. Samozřejmě tedy hned jako první knihu nemohou číst třeba Bídníky. Chci tím říct, že první čtení nesmí být moc velká kláda. Vlastně by mělo být mnohem jednodušší, než si myslíme.

Hlavní principy jsou:

 • větší velikost písmen a rozestupů mezi nimi
 • jednoduchá slova
 • krátké věty
 • téma z reality dítěte
 • reálné ilustrace nebo fotografie
 • krátký text, aby se kniha dala přečíst celá

Takových knih na českém trhu moc není. Dokonce si myslíme, že zatím žádné. Proto jsme se pustili do projektu Hurá, čtu!

Na co jsme se zaměřili při tvorbě našich knížek?

 • Dali jsme si záležet na fontu. Písmo jsme vybrali tak, aby každé písmenko mělo svůj jasný a nezaměnitelný tvar. Například, ale v něm malé lvelké I nebyly zaměnitelné, jako to třeba vidíte hned v tomto textu.
 • Jednotlivá písmenka jsou dostatečně velká. Je mezi nimi zvolen vhodný rozestup tak, aby si dítě mohlo ukazovat prstem. Čím vyšší úroveň, tím menší písmena i rozestupy.
 • Písmeno Ch je pro děti trochu oříšek. Zde jsme naopak rozestup mezi písmenky c a h poněkud stáhli, aby dojem jednoho písmene byl zřejmý.
 • Pečlivě jsme vybírali vazbu. Naše plastová kroužková vazba je ideální pro první čtenáře. Listy se velmi dobře otáčí a plastová spirála je bezpečná pro nejmenší čtenáře (nemohou se zranit o kovový drát).
 • Stránky knihy jsou tvrdší a dobře se jimi listuje.
 • Text je stále na stejném místě. Kolem textu je záměrně čisté pozadí, aby pomáhalo dětem se soustředit jen na čtení a nic jiného je nerozptylovalo.
 • Stránek na čtení je tak akorát, aby knížku v dané úrovni děti zvládly samostatně přečíst od začátku až do konce.
 • Slova jsou pečlivě vybraná. V první úrovni jsou to slova, která se píšou, stejně jako se čtou. Jsou to slova dětem dobře známá nebo často používaná.
 • Textem mohou být jednotlivá slova, jednoduchá slovní spojení nebo krátká věta.

4 úrovně čtení

Naše knížky dělíme podle náročnosti do čtyř úrovní. Každá úroveň má svou specifikaci obtížnosti (slovní zásoba, délka vět, velikost písmen, rytmus…). Postupně vás provedeme všemi úrovněmi a podle naší specifikace se budete moci sami rozhodnout, která úroveň je vhodná právě pro to nejdůležitějšího čtenáře – vaše dítě.

Knížky 1. úrovně

Méně je více

Možná se vám bude zdát, že v knížkách je obecně málo textu. Máte pravdu, pro dospělé oko ano.  Ne však pro oči dítěte. Ty vidí první slova skládající se z písmen jako velkou výzvu. Obzvláště na začátku, kdy dítě čte knížky 1. úrovně:

 • Odkud, že to vlastně čtu? Zleva? Zprava? Kde je vůbec vlevo? A kde je vpravo?
 • Jaké že je to písmenko?
 • Jaký zvuk je k němu třeba přiřadit?
 • Jak jednotlivé zvuky spojit?  
 • Když je spojím, udržím je chvilku v hlavě než bude konec slova, nebo je zapomenu a musím začít číst celé slovo od začátku?
 • Prosím hlavně žádný zmatek hned na začátku. Ať se všechny písmenka čtou ideálně tak, jak je vidíme (lev vs. lef).
 • Co jsem to přečetl? Mám zkušenost se kterou si přečtené mohu spojit?

Pro které dítě je 1. úroveň čtení vhodná?

 • Většinou je to dítě předškolního věku 3-6 let
 •  Začíná si vybírat materiály ke čtení (knížky, časopisy…), má své oblíbené.
 • Rozezná napsané své jméno.
 • Poslouchá četbu a reaguje na ni.
 • Komentuje ilustrace nebo fotografie v knihách.
 • Podle ilustrací nebo fotografií dokáže vyprávět příběh.
 • Projevuje touhu po čtení.
 • Postupně si osvojuje znalost většiny písmenek naší abecedy (grafických symbolů) a přiřazuje k nim správně jednotlivé zvuky. Symbol A + zvuk A.
 • Rozpozná dobře a snadno počáteční hlásku ve slovech, postupně rozpoznává i hlásky na konci a uprostřed slov.

V první úrovni nyní na podzim 2021 vyjdou dva tituly – oba na téma Ruka: