Jaké jsou naše knížky? Aneb 2. úroveň

V minulém blogovém článku jsme si popsali hlavně knížky pro čtenáře, kteří se čtením nemají zatím žádnou zkušenost – knížky 1. úrovně. Dnes se budeme věnovat kategorii, ve které nyní (podzim 2021) vyjde nejvíce knížek. Konkrétně 9.

Co je pro 2. úroveň typické?

Rytmus

Rytmus a opakování jsou pro knížky 2. úrovně klíčové. V tanečních se nejprve učíme základní krok – v našich knížkách druhé úrovně, najdete na každé stránce také jakýsi základní krok – určitý „rytmus.“  Každá knížka má jiný rytmus, stejně jako každý tanec má svůj specifický základní krok. Ale všechny knížky této úrovně určitý rytmus mají. Někde se opakuje jen jedno slovo, jinde je to celá fráze nebo celá věta. Ta je rytmem. Udává celé knížce určitou dynamiku. Je pro začínajícího čtenáře jistotou, základním krokem v tanci písmenek.  Posiluje v dítěti důvěru v sebe sama a v nově si budující dovednost čtení. Jóó, to se opakuje, to zvládnu!

Nuda není na místě!

Základní rytmus v knížkách je ale zároveň i něčím obohacen, aby nezačal dítě nudit. Na každé stránce čtenář nachází i něco nového. K rytmu a jistotě se přidává obměna – nový text. Tuto obměnu si dítě může spolehlivě ověřit na vedlejší stránce odpovídajícím obrázkem či fotografií. Text a obrázek spolu stále korespondují jedna k jedné.   

Co se děje uvnitř?

Druhá úroveň čtení – stejně jako ta první – je hodně o tom, co je při čtení odehrává uvnitř v dítěti. Stále ještě jde o techniku čtení, identifikaci jednotlivých písmenek, nových spojení zvuků a symbolů, zdolávání stále nových obtíží a překážek při čtení (delší slova, slova kde je hodně souhlásek za sebou, slova která se jinak čtou a jinak píšou), jde také o trénink vůle a dokončování, nevzdání se při první obtíži ve čtení. Vyděržaj, pioněr!

Textu je proto tak akorát, aby ho začínající čtenář zvládl dokončit. Vidět před sebou zvládnutelný konec  – nejen konec knihy – má pro dítě obrovský význam. Stejně jako to, že CELOU knihu opravdu dočte až do konce. To při čtení knihy typu slabikáře nebo encyklopedie nezažije. Tam pořád obrovský kus zbývá na příště. Mnoho stránek textu působí na dítě zahlcujícím dojmem. To nezvládnu, to nedokážu. Je toho moc moc moc.

Jaké je dítě/čtenář ve druhé úrovni?

 • Stále ještě potřebuje ovládnout techniku čtení.
 • Čte knížky s jednoduchým opakováním či repeticí v textu.
 • Začíná číst samostatně po kratší dobu (5-10 minut).
 • Začíná číst to, co sám napsal.
 • Spoléhá se při porozumění nejen na slova, ale také na ilustrace.
 • Často používá prst-text-hlas. Prst dítěti pomáhá při orientaci v textu.
 • Zrakově rozpoznává jednoduchá a krátká slova, se kterými má opakovanou zkušenost.
 • Roste povědomí o slabikách, rýmech a dalších zvukových segmentech.
 • V textu začíná smysluplně předvídat.
 • Pod vedením se řídí jednoduchými písemnými pokyny.
 • Převypráví začátek, prostředek a konec příběhu.
 • V případě chyby při čtení se začíná opravovat.
 • Zná dobře celou abecedu a orientuje se v ní.
 • Postupně si dokáže poradit i se slovy, která se jinak čtou a jinak píšou. Díky opakovaným zkušenostem se skupinami slov obsahující au, ou, ch, bě, pě, vě, mě, di, ti, nidy, ty, ny si osvojuje i tyto výzvy při čtení.
 • Přečte si i popisek obrázku apod.