Jaké jsou naše knížky? Aneb 4. úroveň

20.9. 2021Petra Líbová

V nejbližších dnech bude dokončena výroba prvních knížek „Hurá, čtu!“. Z šestnácti titulů bude jen jedna pro čtenáře ve čtvrté úrovni. Ale nebojte, budou postupně přibývat. Máme ale zato, že pro děti, které jsou z našeho pohledu už pokročilými čtenáři, najdete na trhu přece jen už větší nabídku.

Pro tuto úroveň je důležitá pestrost. Čtenáři v této úrovni potřebují různé čtenářské zkušenosti – setkání se s prózou, poezií, s různými žánry i formami textů. Neméně důležitá je i pestrost předkládaných témat, nových úhlů pohledu na svět. Rozšiřování dosavadní perspektivy.

Ve čtvrté úrovni je čtení o umění podívat se na svět i jinýma očima. Čím pestřejší a bohatší zkušenosti děti v této fázi budou mít, tím lépe. Zároveň více a více vnímají i různá seskupení, členění a organizaci textu. Nedělá jim už žádný problém, když se texty objeví v různých podobách, v různých stylech a na různých místech na stránce. Dobře a rychle se ve čteném zorientují. Mnohem více si v této fázi zvědomují také větnou stavbu a gramatiku. Soustředí se na využití obsahu.

Čtenáři jsou nyní připraveni na setkání s prvními odbornějšími texty. Cílem je, nezaleknout se jich. Pokud jsou napsány srozumitelně a s porozuměním toho, že dítě přechází z konkrétního zkušeností jeho světa více a více k abstraktnímu uvažování, rozšíří dětem dosavadní možnosti.  Čtení se stane postupně stéle více nástrojem k učení se nebo dozvídání se nových informací o našem světě.  Vyhledanou informaci v textu budou děti postupně schopné dále tvořivě využít.

Díky setkání s novými styly a typy textů rozšiřují děti své dosavadní zkušenosti a tím je přirozeně podněcována i jejich schopnost imaginace.  Schopnost představit si dosud nepoznané a dosud nezažité. Představit si, že se dá dělat něco, s čím se doposud nikdy nesetkaly, co nikdy nezažily. Cílem je, dokázat se při čtení i pořádně zasnít. A možná se i na chvíli přenést i do docela jiného světa. Nebo do kůže někoho druhého.  Představit si do té chvíle nepředstavitelné. Schopnost imaginace stále ještě stojí na konkrétních reálných zkušenostech, které během svých prvních let dítě prožilo, ale ty se postupně rozšiřují díky čtení o nové a nové zážitky. Otevírá se celý vesmír.  Stačí jen nasednout do vesmírné lodě a vydat se tam, kde nás to zajímá. Ale i zůstat nohama pevně na zemi a nehnout se je úplně fajn. Důležité je vědět, zda se chci vydat dál nebo zda chci někde zůstat po nějakou dobu stát.

Jak se vyrábí vánoční ozdoby?

Pro 4. úroveň knížek se snažíme vyhledávat a zpracovávat témata, která přinášejí kromě nových informací ještě něco navíc. V této knížečce je to TRADICE. Vzhledem k blížícím se Vánocům jsme zvolili tradici nově zapsanou na seznam nehmotného kulturního dědictví – skleněné perličkové ozdoby z krkonošské obce Poniklá.

My jsme se během přípravy knížky dozvěděli spoustu nového. V totéž doufáme u Vašich dětí a možná i u Vás.

Kdo je čtenář 4. úrovně?

 • Rozšiřuje si znalost různých žánrů. Zvládá číst delší obsahově náročnější texty i delší souvětí.
 • Při hlasitém čtení postupně využívá výraz – přidává se k obsahu.
 • Vědomě chce/je schopen získávat informace z textu.
 • Pod vedením je schopen vyhledávat a třídit získané informace.
 • Samostatně se řídí pokyny i o více krocích.
 • Zapojuje představivost a rozšiřuje své vlastní zkušenosti o zkušenosti druhých.
 • Dovede nacházet spojitosti (různé pohledy na věc, různé knihy). Spojuje si nové informace s těmi, které zná.
 • Zdůvodňuje své myšlenky, názory.  Dovede nesouhlasit s tím, co čte.
 • Dovede ze čteného udělat výtah. Ví, o čem přečtené bylo a co nového se dozvěděl.
 • Nevadí mu nepředvídatelnost textu.
 • Mnohem více reaguje na text.
 • Nemá problém, pokud text či obrázek přímo s texty nekorespondují, pokud má s tématem konkrétní zkušenost.
 • Důležité je, aby přečtené podporovalo jeho schopnost uvažovaní, přemýšlení a představovaní si.