Jak číst knížku jinak?

18.11. 2021Petra Líbová

Knížky s dětmi čteme opakovaně – ale pokaždé trochu jinak, aby je čtení stále bavilo.

Jak jim můžeme čtení zpestřit?

Způsobů je mnoho!

Můžeme knihy číst opakovaně (a opakování je dokonce žádoucí, aby se dovednost upevnila) a přesto pokaždé trochu jinak jednou ve stoje, při chůzi, vleže, v kleku, s rukama za zády… s různým hlasovým zabarvením:

  • Přečti knihu hlasitě.
  • Přečti knihu tiše.
  • Přečti knihu vesele.
  • Přečti knihu smutně.
  • Přečti knihu naštvaně.
  • Přečti knihu hodně p-o-m-a-l-u.
  • Přečti knihu se zacpaným nosem.
  • Přečti si knihu u kuchyňského stolu.
  • Přečti si knihu v posteli…

U dětí, které čtou nahlas je dobré trénovat důraz na první slabiku v každém jednotlivém slově tak, aby to znělo hezky česky. Tato pravidelnost je velkým darem našeho krásného českého jazyka, a hlasité čtení pomůže rozvinout porozumění textu i dovednost čtení prohloubit až k plynulosti…

Ka každé knížce, kterou zakoupíte přes náš e-shop dostanete následně mailem informace, jak s knížkou dále pracovat a jak rozvíjet vztah dětí ke čtení tak, aby je těšilo. Pošleme vám také materiály, které můžete rovnou vytisknout a použít jako pracovní list. Zaměřujeme se jak na čtení samotné, tak na porozumění textu, samostatné myšlení, ale také třeba rozvoj psaní.

Podívejte se na doplňující materiál např. je knížce Psí den. Můžete je hned vyzkoušet.

Přejeme vám ještě více společné zábavy s našimi knížkami.