Jaké jsou naše knížky? Aneb 3. úroveň

12.9. 2021Petra Líbová

Už jsme si popsali první dvě úrovně knížek Hurá, čtu! a jejich čtenáře. Teď je řada na úrovni třetí. Na podzim podzim 2021 vyjdou 4 knížky 3. úrovně.

Kdo je jejich typický čtenář?

Obecně vzato, už umí celkem plynule číst a jen tak něco neznámého v textu ho nerozhodí. Schválně ho porovnejte se čtenářem ve 2. úrovni.

  • Čte samostatně (10 minut a více).
  • Samostatně si vybírá materiály ke čtení.
  • Začíná plynule číst nahlas (vymanil se z ovládnutí techniky jako takové, a nyní se více soustředí na obsah čteného textu). Také čtení jako takové je stále ladnější a plynulejší.
  • Čte tiše stále delší a delší dobu (15 a více minut).
  • Čte s porozuměním – tj. dokáže se řídit písemnými pokyny. Vhodné pro tuto úroveň čtení jsou knížky typu návodů/úkolů – přečtu si, porozumím sdělení čteného a udělám nebo propojím s vlastní zkušeností.
  • Pokud narazí na neznámé slovo, snaží se odhalit jeho význam.
  • V textu může být bohatší slovní zásoba. Slovní zásobu si rozšiřuje i díky kontextu.  
  • Rytmus knih se vytrácí.
  • Kontrola textu s obrázkem není tak stěžejní. Ilustrace je spíše doprovodná. 

Obsah je to, o co tu jde

Podobně je tomu i při čtení, v předcházejících dvou úrovních se trénovala zejména technika čtení a budoval se vztah ke čtení. Zároveň si oči navykly na směr plynutí písmenek. Čtenář se zorientoval se v tom, že některá slova se jinak píší a jinak čtou. Čte plynule už i delší slova a souvětí. Občas narazí na slova cizí nebo slova neznámá, ale nijak ho jejich přítomnost nezaskočí.  Zkouší jim porozumět z kontextu.  

Nyní se čtenář od techniky více a více osvobozuje a soustředí se na obsah. Zajímá se mnohem více, o čem se to vlastně v textu píše. Souvisí to nějak s jeho životem či s jeho zkušenostmi? Pomáhá mu čtení zkušenosti rozšířit? Už to není jen o tom to uff! zvládnout a uff! dokončit. Čtení začíná čtenáře vtahovat.

Chycen do příběhu

Někdy nás knížka lapí do svých spárů a my – chyceni v příběhu – chceme vědět, co bude na další stránce a jak to bude dál. Chceme porozumět tomu, co se píše, umět to aplikovat a vyzkoušet sami na sobě, ve své praxi. Propojujeme přečtené s vlastními zkušenostmi. Srovnáváme a porovnáváme. Stavíme do kontrastu. Hledáme mezi řádky. Uvědomujeme si, co se skrývá za písmenky. Objevujeme zcela nový svět. Vidíme nové prostory. Otevřely se nám dveře do mnoha nových místností a je na nás, kam se vydáme.

Vydejte se třeba na průzkum 4. úrovně v dalším blogovém článku. Už brzy 🙂