Proč máme tolik knih o lidském těle?

3.2. 2022Dita Dlouhá

Na podzim 2021 jsme vydali 16 knih pro začínající čtenáře rozdělených podle obtížnosti do čtyř úrovní.

Témata, která jsme zvolili, reflektují realitu dětí od 3 let – to jsou v našem pojetí ti začínající čtenáři, děti, které touží pozvávat písmenka bez ohledu na přesný věk..

Počítejte s námi:

  • 7 je na téma tělo
  • 7 má zvířecí téma
  • 1 je na téma stroje
  • 1 na téma tradice

Lidské tělo – podívejte se na naše PROČ

  1. Nejmenší děti si osvojí díky knížkám a aktivitám s nimi názvosloví – jména částí našeho těla i obličeje. Chceme také rodiče i pedagogy inspirovat, aby děti postupně seznámili s názvoslovím i všech dalších částí našeho těla. V první úrovni jsme vybrali slova, která se dobře čtou – resp. stejně se čtou, jako se píšou, Žádný chyták.
  2. Díky tomu, že si společně s dětmi jednotlivé části těla pojmenujeme, můžeme si  je také dobře zvědomit. Rozpoznat je nejen na obrázku, ale i v/na sobě, zabydlet se v těle, poznat své tělo i se všemi jeho detaily. Zmapovat sebe sama. A začít si se slovy i s jednotlivými částmi těla hrát. A nebo je podrobněji zkoumat a porovnávat. Podívat se detailně na své oči, rty a nos v zrcadle nebo je sledovat v různých podobách na naší nejbližší rodině. Hrát nejen rozcvičku hlava, ramena, kolena, palce… Ale zapojovat nejrůznější části těla. Možností je téměř nekonečně mnoho. Náměty na některé z možných aktivit najdete ke každé jednotlivé knížečce v PDF, které vám doručíme do e-mailu. Zvědomění vede zároveň k vytvoření vnitřního obrazu našeho těla. Ten by měl být ideálně pravdivý a pozitivní. 
  3. Chceme také zaměřit pozornost dětí na jednotlivé části těla detailněji – pozornost jsme zaměřili na ruce a nohy. Zamýšlíme se nad tím, co tyto části našeho těla konkrétně umí a dokáží. Doufáme, že děti napadne mnoho dalších  možností, co jejich/naše lidské ruce či nohy umí. A že budou sledovat co dokážou nejen jejich vlastní ruce a nohy, ale i lidské ruce a nohy v jejich rodině, nejbližším okolí, ale také na naší Zemi. Chceme vzbudit u dětí údiv nad tím, co všechno a jakým způsobem díky našim lidské končetinám můžeme zvládnout a za co jim vděčíme. A upozornit třeba také na to, že i naše ruka může být komunikačním prostředníkem s druhými lidmi.
  4. Věříme, že lidské tělo je úžasným nástrojem, kterému stojí za to věnovat naši péči a pozornost. Proto se mu věnují i naše nové knížky. Ke všímavosti a pozornému vnímání vlastního těla chceme také inspirovat a vést naše nejmladší čtenáře.