Začínám číst

Senzitivní období pro rozvoj jazyka mají děti od narození do šesti let. Z pohledu Montessori pedagogiky je to období absorbující mysli. Osvojování jazyka se děje snadno, lehko a bez úsilí. Toto období „citlivosti“ nebo „zápalu“ pro jazyk má mnoho fází (popisujeme je tady).

Zájem o čtení se u dětí probouzí nejčastěji okolo 4.–5. roku věku. Začnou se zajímat, co je kde napsáno, odhalí, že za písmenky je skrytý nějaký význam, který někdo umí „rozkódovat“. Tehdy začne mít smysl nabízet jim aktivity s písmeny.

V tomto období potřebují trénovat:

zrakové rozlišování, aby později správně rozeznaly tvary jednotlivých písmen

propojení tvaru písmene se zvukem hlásky

sluch, aby dokázaly rozlišovat foneticky

Tipy na různé aktivity najdete také ve facebookové skupině.
Probouzí se ve vašich dětech zájem o písmena a touha porozumět jim? Nenechte je odplynout a využijte toho, že nyní se dítě může naučit číst i psát lehce, bez úsilí a s radostí za pomoci vnitřní motivace.
Nabídněte jim například aktivity s nejjednodušší sadou slov, jakou si dovedete představit.

Růžová sada slov

Jedná se o slova:

v nichž se písmena se stejně píšou i vyslovují

trojpísmenná jednoslabičná

čtyřpísmenná jednoslabičná

čtyřpísmenná dvojslabičná, kde se střídají souhlásky a samohlásky

Tuto nejjednodušší sadu označujeme růžovou barvou rámečku.

Aktivity s připravenou sadou slov

Čtecí vějíře

Jedná se o předstupeň ke knížce. Na každém „listu“ je jen jedno písmeno. Na úvodním listu obrázek a na posledním celé slovo. Spojením ve spodní části kartičky pomocí knihařského šroubu, nýtku na papír nebo kroužku na klíče vytvoříte vějíř.

V první fázi můžete písmenka seřadit za sebou ve správném pořadí, pro zpestření, pokud už dítě aktivitu zvládá lehce, můžete pořadí zpřeházet.

Úkolem dítěte je rozevřít vějíř tak, jak vidíte na obrázku.

Hláskujeme s nimi: N – O – S – NOS

Kartičky a písmenka ke skládání slov

Kartičky s obrázkem a slovem slouží jednak k prvnímu čtení, ale také k tréninku zrakového rozlišování. Dítě ještě nemusí písmenka znát, aby bylo schopné je zrakem přiřadit podle tvaru.

Obrázek pomáhá „číst“. Děti budou nadšené, pokud ke kartám připravíte modely. Podívejte se doma, zda najdete vhodné modely zvířátek a předmětů a pokud ano, uložte je do košíčku a k nim ty karty (nebo vějíře) s odpovídajícím slovem.

Tipy na aktivity sdílíme v naší facebookové skupině.

Sada obsahuje:

13 stran A4 k tisku

22 kartiček se slovem a obrázkem + 82 kartiček s písmeny, ze kterých lze všechna slova poskládat

22 čtecích vějířů

6 trojpísmenných jednoslabičných slov / 8 čtyřpísmenných jednoslabičných slov / 8 čtyřpísmenných dvojslabičných slov, střídají se souhlásky a samohlásky

Není třeba tisknout barevně (mají pouze růžový rámeček). Tiskněte buďto na silnější papír, nebo zalaminujte. Lze také podlepit kartonem nebo moosgumou pro snadnější uchopení dětskými prstíky.

TIP: Vůbec nevadí, že už slova děti znají. Naopak, pokud jim se známými slovy nabídneme jinou aktivitu, mohou zažívat úspěch, který je motivuje to znovu a znovu opakovat a zkoušet nové – a to ke svému rozvoji jednoznačně potřebují.