Proč jsou naše knížky malými tiskacími písmeny? A PROČ NEJSOU VELKÝMI?

28.1. 2022Dita Dlouhá

Odpověď je jednoduchá. V našem současném světě knížky píšeme a čteme malými tiskacími písmeny. Není tedy nic jednoduššího než naučit děti číst přímo malá tiskací písmena.  Pomáháme jim se tak adaptovat na místo a čas, kam se narodily. Čím dříve se malá tiskací písmenka naučí rozpoznávat, tím dříve mohou samostatně číst i první knížky.

Jednodušší pro koho?

Ve školách (i školkách) někdy probíhá diskuze, zda by nebylo jednodušší učit děti číst velkými tiskacími písmeny. Bylo nebo nebylo? Zkusme se zamyslet.

Většina dětí velká tiskací písmena dobře zná. Vidí je všude kolem sebe už narození. Na obchodech, na klávesnicích, na autech, na nejrůznějších nápisech a značkách. Velkými písmeny píšeme reklamní sdělení, nápisy i nadpisy, které jsou nepřehlédnutelné. Volají na nás, abychom si jich všimli! Děti je od malička vnímají, absorbují tento svět VELKÝCH písmenek, který je obklopuje. Ano, velká tiskací písmenka jsou více vidět. Na nápisech, na obchodech, na cedulích.. všude tam je i logické vést děti i k jejich čtení. Tam je to opravdu jednodušší.

Ale je pro děti jednodušší učit se číst i takto (velkými písmeny) napsané knížky? Nezamotáme jim jen na nějakou dobu hlavu? Není to něco, co si budou muset o něco později znovu v hlavě rovnat?

Pokud je naším záměrem pomoci dětem osvojit si dovednost čtení knížek, pak je třeba se podívat na to, jak je to uvnitř většiny knížek, které se jim dostanou do ruky. Uvnitř této většiny jsou zpravidla velká písmenka jen na začátku vět, někde možná v obsahu, v závěru, v názvech jednotlivých kapitol apod. Většina textu je však napsána malými písmeny. Děti tak nepřímo vstřebávají i pravidla naší gramatiky. Ukládají si je přirozeně do paměti.  V našem psaném jazyce není jedno, kde píšeme malá a kde velká písmenka. Až se později ve škole dítě dozví o pravidlech psaní velkých a malých písmen, bude to pro něj sice nové, ale propojí se se zkušeností ze čtení, kterou už mají. Mnohem snadněji a rychleji jim porozumí.

Aby se tedy děti naučily číst běžné knihy, potřebují umět rozpoznat velká i malá tiskací písmenka. Podporujme je o to víc v osvojování si malých tiskacích písmenek! Ty totiž nejsou tolik vidět. Tolik na děti všude nekřičí, nehlásí se o svou pozornost a přesto je budou potřebovat znát.

Kdy se naučit poznávat jednotlivá písmenka?

Ideální období z pohledu vývoje našeho mozku je již v předškolním věku. Je to období, kdy se děti přirozeně zajímají o nejrůznější tvary a ty je fascinují. Tvary všech písmenek (psacích i tiskacích), zvláště pokud jejich poznávání spojíte s pohybem, se tak naučí velmi snadno a lehce. Bez úsilí. Ve školním věku už je to naopak často dřina a námaha. Přirozený zájem a fascinace dítěte různými tvary už je ta tam.