Zaměřeno na formu – barvy a tvary písmen

27.1. 2022Dita Dlouhá

Barvy

Určitě jste si všimli, že jako čtenáři reagujeme na barvy. Každá barva na nás nějak specificky působí. Některá barva spíše povzbuzuje, probouzí v nás akci či zájem. Jiná naopak představuje klid, pohodu či pasivitu. Záleží také na odstínech, intenzitě, ale také na kombinaci použitých barev. Některé barevné texty nám k sobě „hezky“ ladí, skoro jako by v nich byla ukryta jakási vnitřní harmonie. Jiné nás tahají za oči. Na některé barevné texty je přímo nesnesitelný pohled.  

Zajímavou roli při čtení hraje barva písmen, ale i barva pozadí. Číst si černá písmenka na bílém pozadí je docela jiné než číst bílá písmenka na černém nebo jinak barevném pozadí.

Každopádně všichni ze zkušenosti víme, že použité barvy, jejich odstíny, intenzita i kombinace ovlivní zapsaná slova. Dodají jim pestrost, náboj i emoci.

TIP NA ROZVOJ VŠÍMAVOSTI – BARVY  

Dejte některé texty (jednotlivou stranu) z naší knížky dítěti (v závislosti na jeho věku) přepsat na počítači. At si pohrají se změnou barev písma.  Ukažte jim, jak si mohou u v celém textu změnit barvu pozadí. Nechte zkoumat barevné kombinace a hledat barevné preference. Ptejte si jich, čeho si všimli. Co se jim líbí a co ne? Které kombinace jim k sobě ladí a které ne? Mohou také své barevné texty vytisknout a obejít rodinu a zjistit rodinné preference. Provedou tak malý experiment, jak emočně na barvy reaguje naše lidské podvědomí. A taky si trochu rozvinou některé počítačové dovednosti. U mladších dětí doporučujeme udělat to stejné, ale s barevnými pery a barevnými papíry. Klidně si mohou vybrat jedno slovo, jednu větu z knížky, přepsat psacím nebo tiskacím písmem a udělat si obdobný experiment.

Fonty – tvary písma

 „Fonty vnímám jako oblečení pro slova“.

(typograf Tobias Frere-Jones)

Stejně jako reagujeme u písma na barvy, reagujeme také na tvary jednotlivých písmen. Proto je i u prvních čtenářů důležité, jaký font vybereme, tj. jaký font „přijde na první schůzku s dítětem, které začíná číst “. Oblečení i font tvoří „první dojem.“

Písmena jsou totiž objekty jako každý jiný a i ony mají svůj charakter. Mohou být patková i bez patková, ručně psaná, zdobená… Mohou být úzká, široká, špičatá, kulatá i hranatá. Když čteme text, reagujeme jak na obsah (co je psáno), tak i na formu (na použité písmo i barvy).

V dnešním světě již nelze prohlásit, že je jeden jediný „ten správný“ font pro všechny. Stejně jako jsme v moderní pedagogice objevili, že existují určitá univerzální pravidla pro efektivní učení, tak i přesto se každé dítě učí trochu jinak; obdobně tomu je i s fonty. Každý font bude na začínajícího čtenáře působit trochu jinak. Vždy bude záležet na tom, jaké má čtenář předcházející zkušenosti, tj. jak v předškolním věku trénoval zrakové rozlišování, všímavost k detailům a jak své oči nepřímo připravoval a „trénoval“ pro pozdější čtení. Z tohoto důvodu si také dovolím tvrdit, že proto se současné výzkumy s vhodností použití patkového a bezpatkového písma pro začínající čtenáře velice liší.

Dnešní dobu charakterizuje pestrost. Tak je to i s fonty. Máme neuvěřitelné množství fontů – celou banku písem – a co víc, každý den do ní přibývají další nové přírůstky! To je dobrá zpráva o naší lidské tvořivosti a také důležitá zpráva o tom, že je třeba děti od útlého věku vést k flexibilitě a zejména k všímavosti i těch nejmenších rozdílů ve formách. Mozek přirozeně vnímá tvary a proporce písma. Automaticky hodnotíme a porovnáváme už v předškolním věku, zda jsou písmena široká, úzká, slabá či tučná, vytáhlá… Ale dokud na tvar nezaměříme svou pozornost a nezačneme si všímat detailů, neuvědomujeme si jednotlivé kvality i jejich význam naplno.

 Ať už si vybereme jakýkoliv font, všímejme si dobře, která písmenka náš malý čtenář snadno a hravě rozpozná a která mu naopak dělají problém. Pomáhejme dětem odhalit podobnosti i rozdíly mezi jednotlivými písmenky (b,p,d). Zaměřme se podrobně na jejich tvar. Všímejme si detailů i toho, jak na nás působí…

Dnešní děti se setkávají s velkým množstvím forem textů. V budoucnu budou tato setkání ještě pestřejší. V každém ohledu jim velmi pomůžeme, když je postupně povedeme k všímavosti a citlivosti k tvarům jednotlivých písmen i toho, jak na nás lidi působí.

MALÝ PRŮZKUM – POJĎME DĚTI POZVAT DO BANKY FONTŮ

Nechte vaše dítě vybrat určitý text z naší knížky (slovo, věta, odstavec). Ukažte mu, jak ho můžeme přepsat do počítače. Ukažte mu, kde se dá přepsaný text změnit pomocí různých fontů písma. Ideálně nakopírujte text několikrát pod sebe a změňte různými fonty. Porovnejte na počítači nebo vytiskněte, rozstříhejte na jednotlivé proužky papíru a vzájemně porovnejte.

Náš výběr písma    

My jsme zvolili patkové písmo. Patky patřily v k písmu od jakživa. Vznikly jako přirozené zakončení tahu při zasazení dláta do dřeva či kamene nebo brka do pergamenu. Jejich tvar se v průběhu doby měnil. Měnily se i nástroje a materiály, na které se psalo. Hlásíme se k této tradici 😊.

A také jsme hledali font, kde například tvary písmen malé L (l) a velké I (I) nelze zaměnit, jako třeba v tomto příspěvku 😊.

„Jsem důvěryhodný. To o sobě slyším nejčastěji.  A stojím nohama na zemi. Nelétám ve vzduchu, nevznáším se na křídlech snů a inspirace. Pravda, chybí mi lehkost, ale zato vás skvěle uzemním. Potřebujete věřit? Ukázat, že nevaříte z vody a stavíte na pevných základech? Potřebujete se ponořit do hloubky a nebaví vás tlachat o počasí? Tak to vám zprostředkuju právě já. Beru na sebe různé podoby, dokážu být mile starosvětský (Im Feel English), odtažitý (Slabo 27px) nebo elegantní (Georgia). Ale vždy mám dvě esence, které těžko hledáte jinde. Hloubka a důvěra.

https://psychologiefontu.cz/patkovy-nebo-bezpatkovy/

Bezpatkový font zažívá velký boom s nástupem monitorů a displejů. Vznikl postupným zjednodušováním konců tahů patkových písmen.

„Mám nadhled. Dokážu vám nabídnout lehkost a přehlednost. Jsem často povrchní, protože chci předat informace rychle a bez zbytečných cirátů. Nechcete se v něčem šťourat a přemýšlet nad nesmrtelností chrousta? Potřebujete bezproblémovou a rychlou komunikaci s druhými? To je moje parketa. Také mám různé nálady a podoby. Jsem přátelský a rád komunikuji (Centhury Gothic), občas jsem se vším rychle hotový (Open  sans Condensed), ale dokážu být i jemná a citlivá duše (Alegreya Sans). Milují mne výkonní a racionální lidé, kteří nechtějí ztrácet čas hloupostmi.

https://psychologiefontu.cz/patkovy-nebo-bezpatkovy/

Pokud se společně s dětmi zaměříte na formu, tj. barvu, velikost i font textu, zaměříte se tak vlastně na jakousi neverbální komunikaci pomocí písmen😊. Uvidíte, že některé děti budou preferovat ten či onen font. Pro krátké a rychlé čtení se vám ukáže, že může být vhodný ten bezpatkový. Pro delší texty, hloubku a ponoření do textu možná objevíte příjemnost patkových písmen pro vaše oči.  Pro někoho budou patky pomocí, pro jiné obtíží. Možná vaše dítě projeví zájem o jednotlivé fonty a bude chtít banku zkoumat dál. Možná ho zaujme velikost našeho textu v knížce a vaše vytištěná velikost písmen a bude chtít najít na PC tu stejnou velikost.  Možná že to bude úplně něco jiného. Anebo nic z toho.  I přesto jste zaseli semínko o důležitosti „formy,“ které může někdy v budoucnu vyklíčit zájmem nebo pozorností.

Dejte vědět, zda jsme vás inspirovali ke zkoumání tvarů písmenek.  Důležitý je totiž vaše zkoumání a objevování s dětmi