Role dospělého

Jaká je role nás dospělých?

Jsme zodpovědní za vytváření jazyka dítěte a jeho používání. Aby dítě mohlo začít správně mluvit, musí mít v pořádku sluch a funkční hlasivky.
Mějme na paměti, že

  • kojení napomáhá vývoji mluvidel.
  • rytmus a zpěv je důležitý a zpívejme dítěti i s dítětem
  • je potřeba komunikovat a dávat zpětnou vazbu na pokusy dítěte
  • je třeba pojmenovávat věci v prostředí dítěte, aby se mohl naplnit potenciál pro rozvoj slovní zásoby
  • co nejdříve (už v těhotenství) bychom měli začít dítěti číst (co číst, tomu se budeme věnovat v některém z dalších článků)
  • je důležité, aby do šesti let mělo dítě co nejvíce jazykových zkušeností
  • měli bychom jako dospělí udělat vše, co je v našich silách, abychom jazykovému vývoji napomohli